MENU

Regulamin dyskotek w Szkole Podstawowej nr 11

 

  1. Dyskoteki odbywają się kilka razy w roku.
  2. Termin i czas trwania dyskoteki podawany jest do wiadomości wszystkich uczniów na gazetce samorządu uczniowskiego.
  3. Kilka dni przed dyskoteką przewodniczący klas zobowiązani s do sporządzenie listy uczniów swojej klasy , którzy przyjdą na dyskotekę.
  4.  Dyskoteka kończy się o podanej godzinie.
  5. Godzina zakończenie dyskoteki , jest godziną opuszczenia szkoły przez wszystkich uczestników dyskoteki.
  6. Uczeń może wyjść wcześniej z dyskoteki po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i tylko pod opieką rodzica.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach
    Tarnowskie Góry, ul. Józefa Korola 38a
  • 32 2859722

Galeria zdjęć